Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

0294 5e6c 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo

"Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną."

— Magdalena Mielcarz
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
- Czym jest miłość? Chcesz, to ci powiem.  Rano obudzę cię pocałunkiem. Po kąpieli wypijemy kawę. Potem pójdę malować, ty zaś będziesz czytać książki, które ci wskażę. Potem obiad. Po obiedzie pojedziemy na spacer. Znowu praca. Podwieczorek, kolacja, parę rozmów istotnych i na koniec zaśniesz, niezbyt zmęczona rozkoszą, aby zachować siły na dzień następny.   - I tak bez końca?  - Chciałaś powiedzieć: tak do końca.
— Witkacy, "Mątwa"
Reposted frommyxomatosis myxomatosis viainsomniia insomniia
6286 447f 500
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viatobecontinued tobecontinued
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
2325 6bf7 500
Reposted fromwentyl wentyl viatobecontinued tobecontinued
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted frommissbrodka missbrodka viatobecontinued tobecontinued
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley

Piotr Tokarz

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
0478 45a0 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viatobecontinued tobecontinued
3850 67c6 500
6711 f5a0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl