Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

4321 26f6 500
Reposted frompanikea panikea
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaend-of-sorrow end-of-sorrow
Immer noch meine Lieblingsszene :D
2652 d426
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayourhabit yourhabit

October 13 2018

9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viatowser towser
Prawda jest taka, że im więcej pokażesz klasy, tym częściej będziesz obsypywana komplementami. Ludzie zauważą, że jesteś inna. Być może nie będą potrafili sprecyzować, na czym to polega, ale z pewnością poznają, że zaszła w tobie jakaś zmiana. Wydasz się im bardziej pewna siebie. Tajemnicza. To sprawi, że ludzie zaczną cię komplementować. Dlatego naucz się mówić „dziękuję”. Inni cię obserwują.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle
2756 b323 500
Reposted frompanpancerny panpancerny
1457 271e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatentacleguy tentacleguy
2078 ead1 500
Reposted fromthetemple thetemple viatentacleguy tentacleguy
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2911 1727 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2912 62cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
2916 9bb4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl