Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatobecontinued tobecontinued
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viatobecontinued tobecontinued
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
1174 b0e5 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viatobecontinued tobecontinued
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viatobecontinued tobecontinued
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
2825 9dda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viamyslodsiewnia myslodsiewnia
6475 13ae

amiagoodperson:

quasi-dragon curve

Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viahagis hagis
6138 42b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6147 502f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl