Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viabeattman beattman
Nie da się odtworzyć pierwszego razu, gdy obiecujemy komuś miłość, ani tego, jak pierwszy raz sami czujemy się przez kogoś kochani. Nie da się przeżyć na nowo tej mieszanki lęku, uwielbienia, niepewności, namiętności i pożądania, ponieważ to nigdy nie zdarza się dwa razy.
— Renée Carlino „Zanim zostaliśmy nieznajomymi”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabeattman beattman
3682 d89c
Reposted frompiehus piehus viabeattman beattman
Reposted fromKubitsky Kubitsky viabeattman beattman
Zdolność do zadawania bólu to największa siła miłości.
— Stephen King – Ręka mistrza
2031 2f9c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeattman beattman
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeattman beattman
3066 6da6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny
3512 8f31 500
Reposted fromidiod idiod viapanpancerny panpancerny
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Sollis
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayourhabit yourhabit
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko. 
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnatelle natelle viayourhabit yourhabit
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit

February 16 2018

2300 2e89 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoppyseed poppyseed
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viapoppyseed poppyseed
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl