Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viastarryeyed starryeyed
9126 ee9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciekp maciekp
9114 8cc6
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciekp maciekp
9100 c153 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciekp maciekp
4685 8a59 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viasmoke11 smoke11

my-wanton-self:

Doggo: 8   Sea lions: 0

Attitude counts for everything.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmoke11 smoke11
3848 93c4 500
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa vianot-good-enough not-good-enough
4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viagdziejestola gdziejestola

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaflesz flesz
- Kiedy ja nawet nie wiem jak powinienem z nią teraz rozmawiać. - Może wprost? - Czyli jak? - No po prostu. Chwyć za telefon, wybierz jej numer i powiedz „ciągle mi ciebie brakuje”.  - Nie rozmawiam z nią od miesięcy, oszalałeś? - A czy przez te miesiące choć raz o niej zapomniałeś? - Nie. - Więc dzwoń.
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl