Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamagolek22 magolek22
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamagolek22 magolek22
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viamagolek22 magolek22
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Kochali się w sobie pół żartem pół serio.On ją żartem, a ona jego serio.
5664 374f
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viacompletelydifferent completelydifferent

January 13 2018

Przestań przemierzać świat w poszukiwaniu dowodów na to, że nigdzie nie przynależysz. Zawsze je znajdziesz, kiedy uczynisz te poszukiwania swoją życiową misją.

Przestań przeglądać się w ludzkich twarzach w poszukiwaniu dowodów na to, że jesteś niewystarczająca. Zawsze je znajdziesz, bo to poszukiwanie stanie się Twoim celem.

Prawdziwe poczucie przynależności i własnej wartości to nie są rzeczy, które negocjujemy z innymi. Prawda o tym, kim jesteśmy żyje w naszych sercach.

Aktem odwagi jest ochrona naszego dzikiego serca przed nieustanną oceną innych, a zwłaszcza przed naszą własną.

Nikt nie przynależy tutaj bardziej, niż Ty.
— Brené Brown
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate

Czym jest szczęście? Definicję poproszę. Bo jak dla mnie, szczęście to dla każdego coś innego. Zazwyczaj są to pieniądze, bo żyjemy w takich czasach, że uważamy, że wszelkie deficyty załatwią PLN -y. Sława. Do tego dochodzi jeszcze miłość, bo ludzie są coraz bardziej samotni.

Ja powtórzę za Kołakowskim, że dla mnie szczęście to brak cierpienia. Że naprawdę szczęśliwe są dzieci, które nie zadają sobie jeszcze pytania, co to jest to szczęście, tylko żyją i się cieszą.

Dorośli zaś są rozczarowani, bo miało być przecież inaczej. Mieli podbić cały świat, mieli się zakochać, miało być jak w filmach. A zazwyczaj nie jest, bo proza życia jest inna. Albo gonią za różnymi ułudami. A później za odchodzącą młodością, bo żyjemy teraz w kulcie młodości

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.

— Jakub Żulczyk – "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMsChocolate MsChocolate
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaMsChocolate MsChocolate
Nie ma ludzi zbyt mądrych i doświadczonych ani wystarczająco ostrożnych, żeby przez całe życie nie dali się ani razu wciągnąć w coś, do czego po fakcie przyznają się ze zdziwieniem i z niechęcią.
— Renata Adwent - "Nigdy nie jesteś sama"
Reposted fromstormymind stormymind viaMsChocolate MsChocolate
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaou ou
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Wydaje mi się, że chodzi o to, by wybierać dobrze… na co dzień. Masz prawo do błędów. Masz prawo się pogubić. Grunt to nie trwać przy złych wyborach przez całe życie. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze dużo czasu przed nami. Szkoda, by było go zmarnować na trwaniu w konsekwencjach niektórych decyzji, które podobno są na zawsze.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/01/10/wybierzmy-dobrze/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaMsChocolate MsChocolate
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl