Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

3874 5ff3 500
Reposted frompiehus piehus viabeattman beattman
9252 09fe 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Po każdym zamkniętym rozdziale trzeba postawić kropkę. Ja nigdy nie domykam drzwi, dlatego mam taki pierdolnik i chaos w życiu.
— "Serca granice"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Może i jestem trochę szalona i często nieobliczalna, ale w przyjaźniach i innych znajomościach bezsprzecznie cenię sobie stabilność. Życie jest wystarczająco przewrotne, żebym komplikować relacje międzyludzkie. Unikam konfliktów i szybko wybaczam. Niewiele oczekuję. Nie potrzebuję ciągłej atencji. Nikt nie musi przy mnie trwać i głaskać mnie po głowie. Tak naprawdę to nie jest obowiązkiem nikogo. Jeśli otrzymuję od ludzi coś dobrego - traktuję to jak prezent od życia, a nie jako coś, co mi się należy. Po prostu potrzebuję mieć świadomość, że bliska mi osoba gdzieś tam jest i pewność, że mogę zwrócić się do niej z każdą sprawą. Mogę liczyć na wsparcie i sama też zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby pomóc. Jeśli ktoś jest mi bliski to pójdę za nim w ogień i pomogę mu spalić wszystkie mosty, jeśli zajdzie taka potrzeba. Cenię sobie lojalność. Wychodzę z założenia, że w czyimś życiu się jest albo nie. Jeśli nie możesz się zdecydować, stoisz w drzwiach między przeszłością a przyszłością i robisz mi emocjonalny przeciąg - to możesz już wypier*alać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7067 b858
Reposted frommastema mastema viarepublikamarzen republikamarzen
5819 f63a
Reposted frommisza misza viarepublikamarzen republikamarzen
6710 cee9
0837 71d8
8330 d596 500
Reposted fromlostness lostness viarepublikamarzen republikamarzen
1764 20fb 500
Reposted fromkukka kukka viarepublikamarzen republikamarzen
9602 e105
Reposted fromdeprim deprim viarepublikamarzen republikamarzen
2004 c071 500
Reposted fromcorvax corvax viarepublikamarzen republikamarzen
8751 1a17
Reposted fromtehnvl tehnvl viarepublikamarzen republikamarzen
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl