Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

1327 6565
Reposted frombrumous brumous viazamknioczy zamknioczy
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viatinkerbelljar tinkerbelljar
3176 1642
6594 0160
Reposted frommyego myego viaszydera szydera
6328 3a28 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaszydera szydera
4835 9d62
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 12 2017

1105 6120
Reposted fromumorusana umorusana vialaparisienne laparisienne
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne

I znów ściemnia się i świta i przygnębia mnie jak szpital to, że nie możemy się dogadać. I zdaję sobie sprawę, że już od bardzo dawna nic nas nie łączy.
Reposted fromorchis orchis vialaparisienne laparisienne
7138 5476 500

Big Little Lies
Reposted fromEmisja Emisja vialaparisienne laparisienne
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted fromajema ajema vialaparisienne laparisienne
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viabatgirl batgirl
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabatgirl batgirl
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viazupson zupson
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl