Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viamay29th may29th
1424 61c0
Reposted frommindtrap mindtrap viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromgruetze gruetze viaowls owls
Reposted fromnordern nordern viatentacleguy tentacleguy
1722 577e 500

disgustinganimals:

cranberryfrog:

can’t believe this boy is my boy!!!

This is a cat.

8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte viaromantycznosc romantycznosc
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
4495 8a88 500
Reposted fromstylte stylte viaou ou
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaphilomath philomath
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viaupinthesky upinthesky
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaupinthesky upinthesky
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianoisetales noisetales
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaromantycznosc romantycznosc
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl