Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

8717 07de 500
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viapanpancerny panpancerny
5484 ae53 500
Reposted fromkaiee kaiee viapanpancerny panpancerny
3135 1b58
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
5990 072d
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viabeattman beattman
4174 3698
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viabeattman beattman
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viabeattman beattman

June 19 2017

6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viamagolek22 magolek22
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamagolek22 magolek22
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
1582 a91b
Reposted fromproof proof viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
9838 0fae
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viamrdrunkteen mrdrunkteen
9571 9aaf
Reposted fromkarahippie karahippie viamrdrunkteen mrdrunkteen
7435 02ee 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamrdrunkteen mrdrunkteen
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl