Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszydera szydera
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viakrainakredek krainakredek
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viakrainakredek krainakredek
7869 2e70
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viahopelesswanderer hopelesswanderer
3939 26ce 500
Reposted fromhagis hagis
Musiała teraz nauczyć się następnej trudnej rzeczy: przebywania w towarzystwie mężczyzn ujmujących, choć "nieciekawych". Wiele kobiet, które kochają za bardzo, zna doskonale to uczucie: niby przyjemnie, ale "nudno". Bez fanfar, bicia dzwonów, eksplozji i gwiazdek z nieba. Kiedy nie dzieje się nic podniecającego, ogarnia je dziwna irytacja, skrępowanie i niechęć. Niemiły stan, któremu nadają miano "nudy". (...) nie umiała "się znaleźć" wobec kogoś sympatycznego, troskliwego i wyraźnie nią zainteresowanego. Potrafiła świetnie stawiać czoło wyzwaniom, zupełnie zaś nie potrafiła się radować po prostu obecnością mężczyzny. Jeśli nic nie skłaniało jej do wysiłków i manewrów, gubiła się w sytuacji. Nie mogła się wyluzować i odprężyć. Ponieważ nawykła do uniesień i cierpień, do walk kończących się zwycięstwem lub klęską, każdy układ pozbawiony tych istotnych elementów robił wrażenie mdłego, błahego, a zarazem jakby "wbrew naturze". Paradoksalnie, w kontaktach z mężczyznami zrównoważonymi, spolegliwymi, chętnymi doznawała więcej negatywnych emocji niż z którymkolwiek ze swych kapryśnych, opornych i nieodpowiedzialnych kochanków.
— Robin Norwood
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer
6603 ef1b 500

chaosophia218:

Michael Paukner - Moon Clock, 2016.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaAmericanlover Americanlover
3468 91d8 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
9174 45a9 500
Reposted fromerial erial
0015 06bd 500

driflloon:

missoni ss17

Reposted fromerial erial
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk vialenka024 lenka024
3412 0afe 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialenka024 lenka024
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialenka024 lenka024
9659 60b8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialenka024 lenka024
8266 02ab
Reposted fromerial erial vialenka024 lenka024
8445 58b2 500
Reposted fromfoods foods viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl