Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

3453 3889 500
The End of the F***ing World (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viapanimruk panimruk
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viawonderwall wonderwall
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viawonderwall wonderwall
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viayourhabit yourhabit
1385 0c04 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Wolni jesteśmy tylko tam, gdzie nas jeszcze nie znają.
— Limboski
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viainerte inerte
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainerte inerte
6270 948b 500

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
5803 ec12 500
Świetlicki.
1483 656c
Reposted from0 0 vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje viadoope doope
6088 31cb 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakatastrofo katastrofo
5572 ebe6 500
Reposted fromexistential existential viakatastrofo katastrofo
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy

November 11 2019

(...) mam nadzieję, że ty nigdy nie osiągniesz tego stanu, ale niektórzy z nas dochodzą w życiu do takiego punktu, gdzie zdają sobie sprawę, że nic nie ma znaczenia. Nic, kurwa, nie ma znaczenia. A jedną z nielicznych ubocznych korzyści jest to, że wiesz, iż nie pójdziesz do piekła za wpisywanie błędnych odpowiedzi w krzyżówce. Bo już przeżyłeś piekło i wiesz aż za dobrze, jak tam jest.
— Julian Barnes "Jedyna historia"
Nigdy nie poczujesz się gotowa. Musisz iść za ciosem. Być może wylądujesz twarzą w czyjejś spoconej dupie, ale biernością niczego nie naprawisz. Nic się nie zmieni.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl