Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaszydera szydera

“Obrócił twarz do słońca, przymknął oczy i pomyślał, że być może dla odmiany powinien dziś zrobić coś mądrego. Na przykład, rzucić wszystko w diabły.”

~ Jo Nesbø

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaszydera szydera
0730 02f9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
3928 5f3f 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
0520 e5df 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoll oll
6429 5d4c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaangeliquee angeliquee

"Żebyście zawsze podążali za marzeniami. Droga do nich nigdy nie jest łatwa i czasem zajmuje całe lata. Są na niej przeszkody do pokonania i krytycy do zignorowania. Są chwile zwątpienia i momenty niepewności. Ale w końcu do nich dotrzecie. A gdy w końcu dotkniecie swoich marzeń, To niezależnie od tego, ile będziecie mieli lat i dokąd zaprowadziło Was życie, Trzymajcie się ich kurczowo — upajajcie się uczuciem osiągniętego celu — i nigdy ich nie porzucajcie.

Nigdy."

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viapomsa pomsa
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viapomsa pomsa
2957 83c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaangeliquee angeliquee
5582 bd87 500
Reposted fromyikes yikes viaoll oll
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaangeliquee angeliquee
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viastarryeyed starryeyed
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viastarryeyed starryeyed
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viastarryeyed starryeyed
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viainerte inerte
8066 fc62
Reposted fromjustMeee justMeee viaflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl