Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

0387 2584 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
5555 382f
Reposted fromseaweed seaweed viatentacleguy tentacleguy
8107 40c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatentacleguy tentacleguy

June 13 2018

3236 dcd2 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight viaoutoflove outoflove
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
0706 18ea 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
0211 87a8 500
Reposted fromsohryu sohryu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoutoflove outoflove
4780 6623
Reposted fromnyaako nyaako viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromgruetze gruetze viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 12 2018

Reposted fromPoranny Poranny viatentacleguy tentacleguy

– Zdradzasz go?

– Czasami. – Wzruszyła ramionami. – Z jednym, drugim, trzecim. Lubię, jak mają dobrze wyrzeźbione mięśnie brzucha i duże penisy. Kobieta w moim wieku ma swoje potrzeby. Ja chcę żyć. Ile mi zostało? Dziesięć lat? Kto mnie później będzie chciał?

– On wie, że go zdradzasz?

Kobieta się śmieje.

– Gdzie tam. On nie zwraca już na mnie uwagi.

– Czy istnieją jakieś widoki na utrzymanie małżeństwa?

– Widoki? Znasz to powiedzenie, że z mężem jest jak z naleśnikiem?

– Nie znam.

– Pierwszego trzeba wypierdolić – chichocze.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Twoja dusza pędziła na spotkanie z moją tak szybko, żeśmy się gdzieś we wszechświecie minęli po drodze.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4269 5954 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl