Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

9158 48be 500
Reposted fromhormeza hormeza viasmutnazupa smutnazupa
8268 7dce 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
8830 464d 500
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
8607 e8a2
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski vialaparisienne laparisienne
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— R. Przemyk
Reposted fromcountingme countingme vialaparisienne laparisienne
9273 3121 500
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
9415 cc4d 500
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
Upadły anioł Alexandra Cabanela.

Jaki piękny
Alexandre Cabanel (ur. 28 września 1823 w Montpellier, zm. 23 stycznia 1889 w Paryżu), malarz francuski. Był jednym z głównych przedstawicieli akademickiego eklektyzmu.Studiował w Paryżu, a potem od roku 1845 w Rzymie. W 1864 został profesorem w École des Beaux-Arts w Paryżu i członkiem Institut de France. Malował obrazy o tematyce religijnej i mitologicznej, sceny rodzajowe i historyczne. Szczególną popularność przyniosły mu portrety znanych osobistości. Obrazy Cabanela kupowali Napoleon III Bonaparte i rząd francuski, był to jeden z najpopularniejszych artystów II Cesarstwa
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
9564 e02e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaholymoly holymoly
3945 dd8f
Reposted fromwyczes wyczes viatobecontinued tobecontinued
6724 80c7
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
7435 1af6
I tak narobiłem Ci nieporządku w życiu 
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
5501 590d
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
2198 6ee1 500
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Nadam sobie prawo do palenia papierosów i używania wulgaryzmów, pewności siebie ponad normę. Będę się chwalić swoimi majtkami i zdzierać obcasy na nierównych chodnikach. Jeśli najdzie mnie ochota, ot, tak upiję się do cna. Nie pogardzę też głośnymi napadami histerii i piciem wina w piaskownicy o piątej piętnaście nad ranem.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Do tej pory nie wiem czego ode mnie chciał, ale wiedziałam przynajmniej, że ja już od niego niczego nie chcę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl