Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "FOKUS"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5399 0865 500
Z. Miłoszewski
Reposted fromFlau Flau viaend-of-sorrow end-of-sorrow
1610 e8bd 500

sexondary:

“I love you. I hope you go to sleep knowing that.”

Reposted fromkulamin kulamin viawestern-feeling western-feeling
Reposted fromsz sz vialaparisienne laparisienne

Wczoraj urodziny obchodziłby Jarosław Iwaszkiewicz

"Przyznam się panu (…), że już od 40 lat szukam tzw. miejsca w życiu i nie bardzo mogę je znaleźć. Jestem dyletantem pod każdym względem".

"Sława i chwała"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam vialaparisienne laparisienne
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs vialaparisienne laparisienne
8002 cd8c
9158 d69d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
3036_da812997_fcde
0892 64a2 500
0894 45ed 500
0895 0d60 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl