Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viapanpancerny panpancerny
2876 4d26
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacherrykiss cherrykiss
Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viaou ou
Jeśli kogoś kochasz, jego świat staje się ważniejszy niż twój własny.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawonderwall wonderwall
7910 87f9 500

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik viawonderwall wonderwall
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaou ou
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaou ou
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaou ou
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaou ou
7487 f514
Reposted fromwagabunda wagabunda viabeattman beattman
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapanpancerny panpancerny
6432 88aa

Harambe died for your choco

Reposted frommyry myry viapanpancerny panpancerny
4916 f9a3
8866 1796 500
7013 cf6c 500
Reposted fromFizli Fizli viajointskurwysyn jointskurwysyn
Pytanie: Jak nazwać uczucie, kiedy ktoś po długim czasie rozłąki daje Ci szansę na rozpoczęcie czegoś nowego, i dzielenia się swoją miłością, bycia razem i po prostu wspierania się, a w późniejszym czasie z perspektywy dni, zmienia zdanie średnio co parę godzin? Odpowiedź: Ponowne wyrwanie i podeptanie serca.
[A ja obiecałam sobie, że więcej Ci się nie dam zranić, co Ty odpierdalasz serce?]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
4229 28df 500

virgoassbitch:

The most MEme ever

4343 ac0a
Reposted fromPoranny Poranny vianoisetales noisetales

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl