Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Ranki zimowe zrobione są ze stali, mają metaliczny smak i ostre krawędzie. (...) O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
2221 1b07
Repost this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio vialenka024 lenka024
3678 280b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vialenka024 lenka024
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic vialenka024 lenka024
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba vialenka024 lenka024
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaszydera szydera
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol vialenka024 lenka024
2255 59cd 500
Reposted fromink ink vialeksandra leksandra
6627 0e7c
Reposted fromstefanson stefanson vialeksandra leksandra
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka vialeksandra leksandra
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viaBloodMoon BloodMoon
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaBloodMoon BloodMoon
Reposted fromdfw777 dfw777 viaBloodMoon BloodMoon
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viadusielecc dusielecc
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaphilomath philomath
6204 9e3f
Reposted fromslodziak slodziak viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl