Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viaszydera szydera
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaszydera szydera
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaszydera szydera
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viabatgirl batgirl
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viabatgirl batgirl
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
9630 418b
9716 ff70 500
Reposted fromNekoii Nekoii vialaparisienne laparisienne
6333 e77f
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
4795 5fa0 500
Reposted fromaunds aunds viaradaetyki radaetyki
9756 83ee
Reposted fromsosna sosna viaradaetyki radaetyki
5561 9987
Reposted fromkatsiu katsiu viaradaetyki radaetyki
Reposted frombluuu bluuu viagingerowaa gingerowaa
2473 ec53
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viaszydera szydera
Reposted fromfresia fresia viaszydera szydera
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
3845 d54c 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl